Lehdet

Lehtiryhmässä on 14 paikkaa yli kolmevuotiaille lapsille. Ryhmän opettajana toimii Tanja sekä lastenhoitajana Janina.

Lehdissä jokainen lapsi kohdataan yksilönä ja arvokkaana
ryhmän jäsenenä: meille oli tärkeää saada jokaiselle lapselle tunne ryhmään
kuulumisesta sekä omasta osallisuudestaan. Ryhmän opettajat ovat erityisosaajia ulkoilmapedagogiikassa ja käyttävät metsää sujuvana lisänä päiväkodin omalle pedagogiselle ympäristölle.

Toimintavuoden 2022-2023 lähestyessä loppuaan on hienoa katsoa kulunutta vuotta ja
ihailla yhdessä kulkemaamme matkaa. Olemme saavuttaneet tärkeimmän
tavoitteemme: lapset ovat tulleet kuulluiksi ja nähdyiksi sekä saaneet vaikuttaa
ryhmämme toimintaan ja kokea olevansa osa ryhmää. Arkeemme on mahtunut
roppakaupalla haleja, sylittelyjä ja rakkautta: parasta on ollut kuulla lasten suusta,
että he viihtyvät varhaiskasvatuksessa ja saapuvat aamuisin ryhmään mielellään.
Lähdemme kohti kesää levollisin mielin, uusien seikkailujen haussa.

Välipalaa pihalla