Silmut

Aivan pienimpien päiväkotilaisten ryhmä on Silmut, jossa on kahdeksalle pienelle paikka. Ryhmän omia kasvattajia ovat Tuija ja Ellis.

Pienet opettelevat arjen asioita omassa rauhallisessa tahdissaan ja tietenkin sylittelevät paljon.

Tärkein kasvattajille Silmuissa on lasten turvallisuus, ja hyvä perushoito, sen jälkeen tulee kaikki muu. Silmuissa arki rakentuu ympäristön havainnoinnin, ja lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan. Meillä ei ole tiettyä viikko-ohjelmaa, jonka mukaan tehdään asioita. Kasvattajilla on tiedossa mitä teemme, mutta milloin, se riippuu pitkälti lasten vireystilasta ja kiinnostuksesta. Silmuissa eletään arkea lasten ehdoilla, aikuisen ohjaamana ja tukemana.

Lapsia havainnoimalla pyrimme saamaan lapsen mielenkiinnon kohteet suunnitellun toiminnan sisälle, niin että eri osa-alueet toteutuvat.