Lennit

Lennien ryhmässä on 14 paikkaa 4-6 vuotiaille taitajille ja tutkijoille. Lenniryhmän tärkeimmäksi tavoitteeksi me opettajat olemme asettaneet lasten sosiaalisten taitojen ja terveen itsetunnon vahvistamisen leikin ja myönteisten oppimiskokemusten kautta. Tähtäämme siihen että jokainen ryhmän jäsen saa parhaat mahdolliset edellytykset oppimiseen ja tähän pyrimme tarjoamalla sopivasti haastavaa toimintaa, joka herättää lapsessa halun oppia. Lennien oppimisympäristö on suunniteltu niin, että se houkuttelee ja tarjoaa jokaiselle jotakin josta kiinnostua. Oppimisympäristö rakentuu ilosta, huumorista ja lämpimästä vuorovaikutuksesta ja kohtaamisista niin lasten kesken kuin aikuisen ja lasten välillä, kuten myös aikuisten välillä.

Tavoitteena on tilanne, jossa jokainen ryhmän jäsen tuntee kuuluvansa joukkoon omana ihanana itsenään ja saa kulkea omaa polkuaan oppijana.

Lenneissä opettajana toimii Ida, lastenhoitajana Laura ja lisäksi Lenniryhmä saa nauttia Sannan lisäkäsistä.