Ilmaisun ilo ja monet muodot

Vaahteramäen päiväkoti on syksystä 2021 ollut ilmaisupainotteinen päiväkoti. Toimintamme tärkeimpiä kulmakiviä ovat tunnekasvatus ja metsäpedagogiikka, leikkipedagogiikka, taidekasvatus, rikas ja lämmin vuorovaikutus ja tutkimiseen kannustava toiminta. Meille tärkeää on auttaa lasta tuntemaan itsensä ja tunnistamaan omat vahvuutensa jotta hän on valmis oppimaan uutta.

Ilmaisun oppiminen sisältönä ei ole vain yksittäinen teema, vaan Vaahteramäen päiväkodissa ilmaisullisuus ja luovat toimintatavat liittyvät kaikkeen toimintaan. Mitä tahansa opimmekin, on meillä aina tilaa ihmetellä, erehtyä ja jäädä pohtimaan. Ilmaisu on sateenvarjo, joka levittyy kaiken oppimisen ylle; matematiikkaa voi oppia tanssimalla ja rytmittämällä. Kaikki ryhmät toimivat tämän yhteisen sateenvarjon alla ja toiminta suunnitellaan huomioiden lasten ikä ja kehitystaso.

Tuleva toimintakausi 2022-2023 on jaettu neljään ilmaisuosioon; musiikki, draama, kuvataiteellinen kokeminen ja liikunta. Osiot ovat kaksi kuukautta pitkiä ja päättyvät aina ”juhlaviikkoon” jolloin ryhmät saavat tuoda esiin mennyttä ilmaisun jaksoa haluamallaan tavalla. Luvassa on silloin jotakin yhteistä ja erityistä; esityksiä, yhteistä toimintaa ja juhlia, riippuen siitä miten ryhmä haluaa oppimaansa ja oivaltamaansa juhlistaa.