Sisiliskojen ryhmässä on yhteensä 14 paikkaa. Lapset ovat iältään 3-6 -vuotiaita. Sisiliskot toimivat säännöllisesti vaihtuvissa pienryhmissä.

Ryhmä toimii projektiluontoisesti kehkeytyvää opetussuunnitelmaa noudattaen, joka on nähtävissä ilmoitustaululla. Lasten ja perheiden ideoita hyödynnetään projektien suunnittelussa.

Huoltajille lähetetään sähköpostilla viikon kuulumiset ja seuraavan viikon hahmotelma.

Sisiliskojen ryhmässä työskentelevät lastentarhanopettaja Heli ja lastenhoitaja Haka.

 
   

Retki Tuorlan observatorioonSyyskauden avaruusprojektin yhteydessä.

Kirjastossa aarteita etsimässä.