Nuppujen ja Lehtien ryhmässä on yhteensä 14 paikkaa. Lapset ovat iältään 3-6 -vuotiaita, ryhmä toimii pienryhmissä ja myös yhteistyössä Lennien ja Silmujen ryhmien kanssa.

Ryhmä toimii projektiluontoisesti kehkeytyvää opetussuunnitelmaa noudattaen, joka on nähtävissä ilmoitustaululla. Lasten ja perheiden ideoita hyödynnetään projektien suunnittelussa.

Huoltajille lähetetään sähköpostilla kuukauden kuulumiset.

Lehtien ja nuppujen ryhmässä työskentelevät lastentarhanopettajat Johanna ja Tiina.

Matikkalasit päässä näkyy matikkajuttuja kaikkialla!

Nuppulapset eväsretkellä päiväkodin pihalla.