Sammakkojen ryhmässä on yhteensä 14 paikkaa. Lapset ovat iältään 3-6 -vuotiaita. Sammakot toimivat säännöllisesti vaihtuvissa pienryhmissä.

Ryhmä toimii projektiluontoisesti kehkeytyvää opetussuunnitelmaa noudattaen, joka on nähtävissä ilmoitustaululla. Lasten ja perheiden ideoita hyödynnetään projektien suunnittelussa.

Huoltajille lähetetään sähköpostilla viikon kuulumiset ja seuraavan viikon hahmotelma.

Sammakkojen ryhmässä työskentelevät lastentarhanopettaja Liisa ja lastenhoitaja Tiia.

Kimleikki metsäretkellä